استراتژی شرکت

استراتژی شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان

استراتژی یا راهبرد آتی شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان  

راهبرد آینده شرکت سرمایه گذاری صدرا تجارت هادیان بر اساس سبد داراییهای شرکت و توانایی سود آوری در سالهای آتی تدوین وتبیین خواهد شد

که در این خصوص ، ارزش افزوده سبد بورسی و فرابورسی ، میزان مطالبات و بدهیهای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عمده سودآوری شرکت از طریق شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها و همچنین دریافت سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

بدیهی است خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر و کسب درآمد از هر دو روش مذکور از برنامه های آتی شرکت بوده و به صورت پیوسته انجام می پذیرد.استراتژی­های سرمایه ­گذاری


1-حضور مؤثر در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از طریق سرمایه ­گذاری در سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس و فرابورس

2-بررسی سیستماتیک، همه جانبه و دائمی شرکتهای سرمایه پذیر و به ویژه شرکت های موجود در سبد داراییهای بورسی و فرابورسی شرکت

3-اصلاح پرتفوی سهام و خروج از سرمایه‏ گذاری‏های کم بازده و زیان‏ ده

4-تجزیه و تحلیل همزمان بازارهای موازی و رصد بازارهای بین المللی جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران و ذینفعان و کسب بیشترین بازده

5-تدوین برنامه کسب و کار و سرمایه­ گذاری جهت مدیریت وبرنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌های شرکت در سال‌های آینده

6-انضباط مالی و ارائه گزارشات به موقع و شفاف به مراجع ذیصلاح و کنترل هزینه­ ها

7-انجام افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از کوچک شدن سبد دارایی­ها و استفاده از فرصتهای پیش رو

8-سرمایه گذاری در طرحها و پروژه های مربوط به تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای بر بستر اینترنت 

9-ارتقاء سطح آموزش کارکنان مطابق با استانداردهای موجود در سطح بین المللی

10-سرمایه گذاری در تاسیس شرکتهای ISP و استارت آپ جهت تامین نیازهای شرکت 

11-سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی که استعداد سودآوری دارند