تاریخی

قلعه الموت

113

کتاب قلعه الموت ، زندگینامه حسن صباح نویسنده : ولادیمیر بارتول ، مترجم : حشمت اله آزادبخت انتشارات نوید صبح
تاریخ ایران باستان

112

کتاب تاریخ ایران باستان نوشته حسن پیرنیا سه جلدی
تاریخ کامل ایران

111

کتاب تاریخ کامل ایران نوشته حسن پیرنیا ، عباس اقبال آشتیانی انتشارات پر